FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กอ.รมน. ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของ กอ.รมน.จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 22 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 298 คน)
 
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กอ.รมน. เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของ กอ.รมน.จ.กาฬสินธุ์ และมอบนโยบายในการทำงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างความปรองดองให้กับคนไทย พร้อมชื่นชมแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะตาสับปะรดหมู่บ้าน
 
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (22 สิงหาคม 2555) ที่ห้องประชุม POC ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.สนธิรัตน์ นาครัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานด้านการข่าวสารของ กอ.รมน.จ.กาฬสินธุ์ ในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเกี่ยวกับความมั่นคงภายใน โดยมี พ.อ.จักรพงษ์ กระจ่างพุ่ม รอง ผอ.รมน.จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ 5 เดือนของจังหวัดกาฬสินธุ์
 
พ.อ.จักรพงษ์ กระจ่างพุ่ม รอง ผอ.รมน.จ.กาฬสินธุ์ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานว่า สำหรับสถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดกาฬสินธุ์ จะอยู่ในเขตพื้นที่รอยต่อจังหวัดสกลนคร คืออำเภอกุฉินารายณ์, คำม่วง และอำเภอเมือง ซึ่งมีสถานบันเทิงขนาดใหญ่ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นระเบียบวาระจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2555 และมีการสรุปผลงาน 3 เดือน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการค้นหาผู้เสพ, ด้านการปราบปราม และการบำบัดรักษา ซึ่งต้องทำควบคู่กันไปทั้ง 3 ด้าน และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป้องกันการบุกรุกทำลายป่า กอ.รมน.จ.กาฬสินธุ์ ได้มีการลงนามความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน และอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
 
ด้าน พ.อ.สนธิรัตน์ นาครัตน์ ผช.ผอ.สนย.กอ.รมน.(2) เปิดเผยว่า กอ.รมน.ได้เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 ได้แก่ กอ.รมน.จ.ยโสธร, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2555 เพื่อติดตามงานด้านข่าวสาร รับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ประจำปี 2555 ได้แก่ 1. การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2.การปลูกจิตสำนึก ปลุกเร้า ความรัก ความสามัคคี ให้ก้าวข้ามความขัดแย้ง และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดอง, 3.เสริมสร้างทัศนคติที่ดี และการเข้าใจบทบาทภารกิจของ กอ.รมน., 4.การปฏิบัติด้านข่าวสารงานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 5.การแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า 6.การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอชื่นชมจังหวัดกาฬสินธุ์ในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดคือ ตาสับปะรดประจำหมู่บ้านเพื่อคอยเป็นหู เป็นตา ให้กับทางราชการ รวมทั้งการแจ้งเบาะแสยาเสพติด การกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะเป็นแนวทางสำคัญให้กับจังหวัดอื่น ๆ นำไปปฏิบัติได้ด้วย

 
...........................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว/ภาพ
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com