FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์สรุปการเกิดอุบัติเหตุปีใหม่ 2553 รวม 6 วันเสียชีวิตแล้ว 3 ราย

วันที่ 4 ม.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 132 คน)
 
          ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 31 ราย ดำเนินคดีกับคนเมาแล้วขับ จำนวน 376 ราย
          นายเดชา พลกล้า หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ข้อมูลสะสมอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2554 รวม 6 วัน มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 29 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 31 คน เป็นชาย 22 คน เป็นหญิง 9 คน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 คน เป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 1 คน โดยพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดมาจากเมาสุรา ประมาท และขับรถเร็ว อำเภอที่เกิดอุบัติสูงสุด ได้แก่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 6 ครั้ง รองลงมา ได้แก่ อำเภอท่าคันโท 5 ครั้ง ส่วนอำเภอที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุเลย มี 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอกมลาไสย หนองกุงศรี ห้วยเม็กเขาวง ร่องคำ ดอนจาน นาคู และ อำเภอฆ้องชัย และจากการดำเนินการตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร สามารถจับกุมดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนได้ทั้งสิ้น จำนวน 376 ราย แยกเป็น ขับรถเร็วเกิดกำหนด จำนวน 28 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ 1 ราย ขับรถย้อนศร 1 ราย แซงในที่คับขัน 4 ราย เมาแล้วขับ 58 ราย ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 1 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 28 ราย ไม่มีใบขับขี่ 166 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 75 ราย มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 14 ราย
          รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนไม่ให้เกิดขึ้นอีก ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขอความร่วมมือจุดตรวจทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ขอให้เน้นมาตรการเข้มข้นบนถนนสายรองในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนเป็นสำคัญ รวมทั้ง ได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำชับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและแนะนำผู้ปกครองอย่าปล่อยปละละเลยลูกหลานฝ่าฝืนกฎหมายจราจร แนะนำตักเตือนไม่ให้วัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มบนถนน เพราะมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะเวลากลางคืน และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้มงวดกวดขัน ตรวจสภาพความสมบูรณ์ของรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะระบบเกียร์ ระบบเบรก และอุปกรณ์ความปลอดภัยภายในตัวรถให้มีสภาพใช้การได้ดี ด้วยการแนะนำประชาชนให้ตรวจสอบยานพาหนะให้มีความปลอดภัยก่อนออกเดินทาง เช่น ระบบเบรก ยาง ไฟส่องสว่าง เป็นต้น โดยขอรับการตรวจเช็คสภาพรถได้ที่ สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน 250 จุดบริการ "ตรวจก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสายหลักและสายรองตลอด 24 ชั่วโมง
 
 ............................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ข่าว

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
 
100%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
0%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com