FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ มอบใบประกาศแก่นักเรียนที่ผ่านการอบรม ครู D.A.R.E จำนวน 200 คน

วันที่ 24 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 279 คน)
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบใบประกาศแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินฺธุ์ที่ผ่านการอบรมตามโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ หรือ ครู D.A.R.E เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ได้ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาด
 
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (24 กันยายน 2555) ที่โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.คณิสร น้อยนารถ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบใบประกาศแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ จำนวน 200 คน ที่ผ่านการอบรมตามโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 1/2555 ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2555 โดยจัดให้ครูตำรวจ D.A.R.E มาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย ส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคมตลอดจนความมั่นคงของชาติ และเป็นการป้องกันไม่ให้เด็ก เยาวชน เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
 
พล.ต.ต.คณิสร น้อยนารถ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเสพ การซื้อและขายยาเสพติดมากที่สุด ง่ายต่อการถูกหลอกหรือชักจูงให้กระทำความผิด เนื่องจากเด็ก และเยาวชนรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ประกอบกับความอยากรู้ อยากลอง ความคึกคะนองและต้องการยอมรับจากเพื่อน ทำให้เด็ก เยาวชนตกเป็นทาสยาเสพติดและเป็นเครื่องมือของผู้ค้ายาเสพติดในที่สุด นอกจากนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศเจตนารมย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2555 และสรุปผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ดดยได้กำหนดกรอบการดำเนินการ 3 ด้าน คือ การป้องกัน, การปราบปราม และการบำบัด ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าสู่โรงเรียนอย่างได้ผล โดยจัดครูตำรวจ D.A.R.E ที่ได้รับการฝึกอบรมจากกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 ซึ่งเข้าทำการสอนในสถานศึกษาทั้งสิ้น 18 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ และถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี
 
สำหรับครู D.A.R.E หมายถึงโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน Dare หมายถึงความกล้า โดยสอนให้เด็ก เยาวชนรู้จักกล้าที่จะปฏิเสธหากมีคนชักชวนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สื่อให้เห็นถึงโทษ พิษภัย ของยาเสพติด
 
 
 
..............................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว/ภาพ
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com