FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬาครูเอกชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

วันที่ 29 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 448 คน)
 
สมาคมโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬาครุเอกชนสัมพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรโรงเรียนเอกชนทุกระดับ ทุกประเภทในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนเอกชน 79 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน
 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายถาวร กุลโชติ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครูเอกชนสัมพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ซึ่งสมาคมโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรโรงเรียนเอกชนทุกระดับ ทุกประเภทในจังหวัดกาฬสินธุ์ เกิดความรัก ความสามัคคี อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียน การสอน เพื่อจะนำไปพัฒนาโรงเรียนของตนเองต่อไปในอนาคต โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนเอกชน 79 โรงเรียน จำนวน 1.127 คน เข้าร่วมการแข่งขัน
 
ดร.ศุภลักษณ์ สระแก้ว นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้อุดหนุนการอบรมพัฒนาครูสังกัดสถานศึกษาเอกชนทั้งระบบทั่วประเทศ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือ "ปส.กช.” มีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เป็นที่ปรึกษา นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทุกระดับ ทุกประเภท เป็นกรรมการ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งแต่งตั้งทำหน้าที่พัฒนาบุคลากรสังกัดโรงเรียนเอกชนด้านวิชาการ และกีฬาครูเอกชนสัมพันธ์ เป็นนโยบายหลักของการพัฒนาครูทั้งระบบ สำหรับในปีงบประมาณ 2554 สมาคมโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2555 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ มีโรงเรียนเอกชน 70 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และปีงบประมาณ 2555 เป็นการจัดแข่งขันกีฬาครูเอกชนสัมพันธ์ครั้งที่ 2โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน 220,000.-บาท มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 79 โรงเรียน และมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท เช่น วอลเลย์บอล ฟุตบอล เซปักตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน
 
 
..........................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว/ภาพ
 
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com