FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 1 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 131 คน)
 
นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดทำโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยในเดือนตุลาคม 2555 เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์มีกำหนดจัดโครงการฯใน 4 อำเภอ ประกอบด้วย วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านจาน ตำบลโนนาจาน อำเภอนาคู วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนไทรทองวิทยา ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนหนองโนวิทยาคม ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก และวัยพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนนักธุรกิจ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
…………………… สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com