FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมอบรมเพื่อขอใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ

วันที่ 1 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 91 คน)
 
นางวิไลลักษณ์ ศรีวณิชชากร ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดดำเนินการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ได้แก่ ผู้ขับรถ ผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2555 ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2555 ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรุตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ยื่นหลักฐานสมัครเข้ารับการอบรม ณ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนวันที่ 29 ตุลาคม 2555 พร้อมหลักฐานดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมภาพถ่ายเอกสาร 1 แผ่น ใบรับรองแพทย์ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 0-4382-1704 ต่อ 17 ในเวลาราชการ
 
 
 
 
 ..........................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com