FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งข่าวแรงงานไทยไต้หวันปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ

วันที่ 3 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 432 คน)
 
          นายสมยศ ศรีกาฬสินธุ์ จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศว่าทางแรงงานไต้หวัน (CLA) ได้มีมติการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนจากเดิม 18,780 เหรียญไต้หวัน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 19,719.-บาท เป็น 19,047 เหรียญไต้หวัน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 19,999.-บาท ส่วนค่าจ้างรายชั่วโมงจากเดิม 103 เหรียญไต้วัน (ประมาณ 108.-บาท) เป็น 109 เหรียญไต้หวัน (ประมาณ 114.-บาท) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้น ซึ่งผลจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าว ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยแรงงานและประกันสุขภาพที่แรงงานต่างชาติต้องข่ายขณะทำงานในไต้หวัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9 เหรียญไต้หวันต่อคนต่อเดือน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนหางานที่มีความประสงค์จะไปทำงานในประเทศไต้หวันได้ทราบรายละเอียดของอัตราค่าจ้างในการทำงาน หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที 6/8 ถนนบายพาสทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-813228-9 ในวัน เวลาราชการ
 
.................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com