FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่างเก็บน้ำห้วยคำม่วง จ.กาฬสินธุ์คว้าแชมป์การประกวดโครงการชลประทานขนาดเล็กระดับประเทศ

วันที่ 3 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 179 คน)
 
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายทุกภาคส่วน ในปี 2555 จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ส่งโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคำม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยม่วง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์เข้าประกวด ผลการประกวดปรากฏว่า ได้รับรางวัลที่ 1 ในระดับเขตตรวจราชการที่ 12 และได้รับรางวัลที่ 1 ในระดับประเทศประเภทโครงการขนาดเล็ก ได้รับโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล 200,000 บาท
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวอีกว่า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคำม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ผู้รับประโยชน์ 54 ครัวเรือน 58 แปลง มีผลงานโดดเด่นในเรื่องการบริหารงานของกลุ่มผู้ใช้น้ำ ทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปี ส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ล่าสุดเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยคำม่วงมีรายได้เฉลี่ย 21,164 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
 
 
 
 ..............................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com