FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

วันที่ 5 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 168 คน)
 
          ด้วยในวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา 12.00-16.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะได้เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ที่วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
          นายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งว่า ในการเสด็จเยี่ยมบ้านกุดสิมคุ้มใหม่ครั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มาตรวจรักษาประชาชน ตลอดจนพระราชทานสิ่งของเครื่องนุ่งห่มแก่ผู้สูงอายุและนักเรียน พร้อมด้วยคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มาตรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในเขตอำเภอเขาวง และอำเภอใกล้เคียง ได้ร่วมรับเสด็จฯ และรับบริการของหน่วยแพทย์ พอ.สว.ในครั้งนี้
 
................................... สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com