FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์รับสมัครนักเรียนทุนสายงานต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 111 โควตา

วันที่ 26 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1518 คน)
 
นางศันสนีย์ นิจพานิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่า สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2556 โดยในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์มีโควตานักเรียนทุนสายงานต่างๆดังนี้ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 77 โควตา นักวิชาการสาธารณสุข 6 โควตา นักการแพทย์แผนไทย 6 โควตา นักวิชาการสาธารณสุข เวชระเบียน 1 โควตา นักเทคนิคเภสัชกรรม 4 โควาตา นักวิชาการสาธารณสุข ทันตสาธารณสุข 3 โควตา เจ้าพนักงานเวชสถิติ 7 โควตา เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 โควตา และเจ้าพนักงานสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 6 โควตา รวมทั้งสิ้น 111 โควตา
 
ผู้สนใจสามารถศึกษาหลักสูตร ข้อมูลรายละเอียดการสมัคร และสมัครได้ที่ http://admission.pi.in.th/ โดยเปิดรับสมัครระบบสอบตรงระหว่างวันที่ 12 – 23 พฤศจิกายน และระบบสอบกลาง ( Admissions ) ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 10 เมษายน 2556 นี้
 
 
 ...........................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 20 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
5%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
5%
  ให้ 4 คะแนน
 
20%
  ให้ 5 คะแนน
 
70%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com