FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งกาฬสินธุ์ออกหน่วยรถโมบายบริการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และออกใบอนุญาตขับรถ

วันที่ 26 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 165 คน)
 
          นางวิไลลักษณ์ ศรีวณิชชากร ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการออกหน่วยรถโมบายบริการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และออกใบอนุญาตขับรถประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างทั่วถึงโดยมีแผนการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง ดังนี้
          วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555 อำเภอคำม่วง
          วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555 อำเภอร่องคำ
          วันเสาร์ที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 อำเภอห้วยผึ้ง
          วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2555 อำเภอสามชัย
          วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555 อำเภอท่าคันโท
          วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 อำเภอดอนจาน
          วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2556 อำเภอนามน
          วันเสาร์ที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 อำเภอเขาวง
          วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
          วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556 อำเภอฆ้องชัย
          วันเสาร์ที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2556 อำเภอกุฉินารายณ์
          วันเสาร์ที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556 อำเภอนาคู
          วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 อำเภอสหัสขันธ์
          วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 อำเภอห้วยเม็ก
          วันเสาร์ที่ 6 กรกาคม 2556 อำเภอหนองกุงศรี
          วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556 อำเภอกมลาไสย
          วันเสาร์ที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 อำเภอเขาวง
          วันเสาร์ที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556 อำเภอสมเด็จ
          สำหรับประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการให้ประสานงานกับฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-821704 ต่อ 17 ได้ในวัน เวลาราชการ
 
 .......................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com