FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยชุดแพรวาในช่วงงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหมประจำปี 2555

วันที่ 26 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 182 คน)
 
          นายสุวิทย์ สุบงกฏ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงาน "วิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม ประจำปี 2555” ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์ราชูปถัมภ์ผ้าไหมแพรวา และเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าไหมแพรวา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับทราบอย่างแพร่หลาย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไหมแพรวา การจำหน่ายผ้าไหมแพรวา สินค้า OTOP จากกลุ่มแม่บ้านต่าง ๆ ดังนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมแพรวา เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2555 พร้อมนี้พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่า) ได้เปิดให้บริการเพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้เข้าไปศึกษา เรียนรู้ เรื่องผ้าไหมแพรวา ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย
 
 ............................................ ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
33%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
67%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com