FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดออกรับบริจาคโลหิตเดือนพฤศจิกายน 2555

วันที่ 30 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 120 คน)
 
นายถาวร กุลโชติ รักษาการเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มีกำหนดออกรับบริจาคโลหิตในเดือนพฤศจิกายน ดังนี้
     วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ที่หอประชุมอำเภอห้วยผึ้ง
     วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
     วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ที่โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
     วันพฤหัสบดีที่ 15พฤศจิกายน 2555 ที่หอประชุมอำเภอร่องคำ
     วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ที่วิทยาลัยเทคนิคเขาวง อำเภอเขาวง
     วันอังคารที่ 27พฤศจิกายน 2555 ที่หอประชุมอำเภอยางตลาด
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ตามวันและสถานที่ดังกล่าว หรือบริจาคได้โดยตรงที่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อเก็บสำรองเลือดไว้ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือได้รับอุบัติเหตุต่อไป
 
 
 ......................................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com