FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ กำหนดจัดพิธีสักการะอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

วันที่ 30 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 148 คน)
 
          นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ องค์กรภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดจัดงาน "วิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม ประจำปี 2555” ขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงรับการทอผ้าแพรวาไว้ในโครงการศิลปาชีพพิเศษ และเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าไหมแพรวาของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดพิธีสักการะอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม ประจำปี 2555 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร พิธีเริ่มเวลา 07.15 น. เป็นต้นไป
 
 ...................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com