FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์เชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีที่ขอนแก่น

วันที่ 1 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 137 คน)
 
กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2555 เพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ วัดบ้านโพลเลา หมู่ 3 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
          นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์จะเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี 2555 ทอดถวายที่วัดบ้านโพลเลา หมู่ 3 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ รองรับการจัดศาสนกิจต่างๆ ในตำบลบ้านเหล่า กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2555 โดยวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.30 น. ตั้งองค์ผ้ากฐินสามัคคี เวลา 17.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 18.30 น. สมโภชน์องค์กฐิน ที่อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ส่วนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เวลา 09.30 น. ถวายผ้าพระกฐิน มี นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธี เวลา 10.30 น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์เป็นเสร็จพิธี
          โอกาสนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญในงานทอดกฐินสามัคคี กรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้โดยทั่วกัน ประสานส่งจตุปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หรือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โทร. 0-4346-5874 และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัด
 
......................... ยุพดี ภูมูลเมือง / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com