FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ประสานงานวิชาการขอนแก่น (The Act.) จัดอบรม “ASEAN COMMUNITY ครูไทยมืออาชีพ”

วันที่ 1 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 201 คน)
 
ศูนย์ประสานงานวิชาการขอนแก่น (The Act.) ขอเชิญครูฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแนะแนว เข้าอบรมฟรี "ASEAN COMMUNITY” วันที่ 3-4 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมนรากูล รีสอร์ท โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สมัครอบรมและสอบถามรายละเอียดได้ที่ 043-257176 ต่อ 11-14
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับแจ้งจากศูนย์ประสานงานวิชาการขอนแก่น หรือ สถาบัน The Act. ว่า ปัจจุบันสถานศึกษาต้องแบกรับภาระในการทำหน้าที่ดูแลลูกศิษย์วัยรุ่นในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีความซับซ้อนหลากหลายรูปแบบ เฉพาะอย่างยิ่งครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานแนะแนว หรืองานวิชาการ สถานศึกษาก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริม สร้างสรรค์ ให้กำลังใจ และผลักดันให้ก้าวสู่สำเร็จได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น สถาบัน The Act. จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร "ASEAN COMMUNITY ครูไทยมืออาชีพ” ขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2555 รวม 2 วัน ณ โรมแรมนรากูล รีสอร์ท โฮเต็ล ซอย ม.ภาคฯ ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกต่อวิชาชีพครู และผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคแห่งการแข่งขัน, เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ การคิดเชิงบวก การปรับเปลี่ยนวิธีคิด เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ กับนักเรียนในกลุ่มวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม และแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ์และสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางาน สถาบัน The Act. จึงขอเชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่งตัวแทนครูแนะแนวหรือครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนละ 1 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวโดยการส่งแบบตอบรับมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-378096 หรือทางอีเมล theactkk@hotmail.com ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-257176 ต่อ 11-14 คุณเย็นฤดี 086-4585491, คุณปูลม 081-6012529 ซึ่งครูที่เข้าอบรมจะได้รับสิทธิพิเศษเข้าอบรม 2 วัน อาหารเย็น และอาหารเช้า ที่พัก 1 คืน ใบประกาศนียบัตร พร้อมของที่ระลึก โดยจะมีอาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย อดีตผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้ความรู้ตลอดการอบรม
 
 ..................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com