FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์กำหนดจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 4-5 ธันวาคมนี้

วันที่ 22 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 160 คน)
 
นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่า เทศบาลตำบลหนองแปน ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกมลาไสย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ และจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณพระธาตุยาคู หมู่ที่ 7 บ้านเสมา ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2555 และแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน สร้างความสามัคคีของพี่น้องประชาชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาให้ประชาชนได้ร่วมปฏิบัติธรรมเสริมสร้างจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงขอเชิญชวนร่วมปฏิบัติธรรมในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปจนถึงเวลา 07.00 น. วันที่ 5 ธันวาคม 2555 นี้
 
 
..................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com