FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอเชิญสมัครคณะกรรมการสรรหาสมาชิกที่ปรึกษาฯ

วันที่ 22 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 162 คน)
 
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่า สภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรแห่งปัญญา ให้คำปรึกษา สะท้อนปัญหาจากประชาสู่รัฐ กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเป็นคณะกรรมการสรรหาสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงขอเชิญองค์กรภาคเอกชน และองค์กรสื่อมวลชนที่ฐานะเป็นนิติบุคคลยื่นขอขึ้นทะเบียนเพื่อเสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาสมาชิกที่ปรึกษาสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 – 21 มกราคม 2556 โดยผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครทางเว็บไซต์ http://www.nesac.go.th/
 
 
..............................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com