FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ขอให้สื่อมวลชนร่วมสร้างความเข้าใจในแนวทางการวางท่อก๊าซธรรมชาติแหล่งดงมูล

วันที่ 22 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 223 คน)
 
บริษัทขุดเจาะก๊าซธรรมชาติแหล่งดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษา และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนววางท่อก๊าซจากแหล่งดงมูลไปยังโรงไฟฟ้าน้ำพองแล้ว รวม 53 กิโลเมตร
เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ที่เป็นบริษัทสำรวจขุดเจาะแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ และกรมพลังงานธุรกิจ กระทรวงพลังงานได้ร่วมประชุมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสรุปความคืบหน้าในการดำเนินงานและรายงานผลการศึกษาแนววางท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตดงมูลไปยังโรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุวิทย์ สุบงกฏ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม

ซึ่งสาระสำคัญของการประชุมสรุปได้ว่า บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ผู้ได้รับสัมปทานให้ทำการเจาะสำรวจปิโตเลียมบนบก ในแปลงสำรวจหมายเลข L27/43 จึงอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งว่าโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งดงมูล อำเภอหนองกุงศรี ซึ่งพบว่ามีศักยภาพและปริมาณก๊าซธรรมชาติเพียงพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาในเชิงพาณิชย์ จึงได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแนววางท่อก๊าซจากแหล่งดงมูลไปยังโรงไฟฟ้าน้ำพอง โดยแนวท่อดังกล่าวจะพาดผ่านตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลหนองโก, หนองโน, บ้านฝาง อำเภอกระนวน ตำบลบัวเงิน พังทุย ทรายมูล หนองกุง วังชัย ม่วงบาน และตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น รวม 53 กิโลเมตร

โดยนายสุวิทย์ สุบงกฏ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า นอกจากการศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว อยากให้ประสานงานกับหน่วยงานหลัก เช่น ป่าไม้ ปฏิรูปที่ดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้สื่อมวลชนในการกระจายข่าว ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนตามแนวท่อก๊าซให้เขาได้รับทราบถึงผลได้ ผลเสีย และผลดีอย่างไร เพื่อป้องกันปัญหาการถูกต่อต้าน หรือถูกร้องเรียนภายหลัง ส่วนในบริเวณฐานผลิตในพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี ก็ให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงผลกระทบด้านความปลอดภัย ให้เกิดความเชื่อมั่นและให้แจ้งถึงผลรายได้จากค่าภาคหลวง ที่ได้รับเพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความร่วมมืออีกทางหนึ่ง
 

.... ......................................สุรพล คุณภักดี/ข่าว อัสนี พงษ์พันนา/ภาพ
 
 


  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
50%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
50%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com