FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการจุดไฟเผาป่า

วันที่ 26 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 100 คน)
 
นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟป่า และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยป่า จึงได้กำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเขตควบคุมไฟป่า และได้กำหนดมาตรการในการป้องกันไว้ดังนี้ เมื่อมีความจำเป็นต้องเผาไร่ วัชพืชในที่ดินทำกินให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินต้องขออนุญาตจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองนั้นๆก่อนดำเนินการทุกครั้ง พร้อมกับต้องทำแนวกันไฟ หากฝ่าฝืนจนเป็นเหตุให้ลุกลามเป็นไฟป่าจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนผู้ที่จุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 150,000 บาท และเป็นเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220 ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้จะเป็นของตนเองจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยอีกว่า ในเขตควบคุมไฟป่า ประชาชนต้องให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่าในกรณีที่ทางราชการร้องขอ และหากพบเห็นไฟไหม้ป่าบริเวณใด ให้ช่วยกันดับไฟป่าเสียแต่ต้นเพื่อไม่ให้ไฟขยายออกไปเป็นวงกว้าง หากไฟรุนแรงให้รีบแจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทันที หรือแจ้งสายด่วน 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0-4381-1778
 
 
 
 ..............................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com