FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 แก้ปัญหาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักสามเกลอโมเดล

วันที่ 27 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 207 คน)
 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อร่วมรับฟังและระดมแนวคิดในการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้หลักสามเกลอโมเดลหรือศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีนายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
          สำหรับรูปแบบของสามเกลอโมเดล นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้เผยว่า เป็นแนวคิดเชิงบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก เด็กค่อนข้างน้อย จำนวนครูน้อย ชุมชนยากจน โดยวิธีการคือ การรวมตัวของโรงเรียนขนาดเล็ก 3 แห่ง ในเขตตำบลยางอุ้มและตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท ได้แก่ โรงเรียนไชยศรีสุข โรงเรียนมิตรมวลชน 5 บ้านไทยเจริญ และโรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ ซึ่งรวมกันแล้วมีบุคลากรรวมเป็น ผู้บริหาร 3 คน ครู 10 คน ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน นักเรียน 132 คน และผู้บริหารก็เปลี่ยนกันเป็นประธานของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
          ในด้านการดำเนินงานคือ การหมุนเวียนเด็กเคลื่อนที่ไปทุกโรงเรียนตามรายวิชาหลัก เช่น นักเรียนชั้น ป.1-2 จะรวมกันเรียนวิชาภาษาไทย สังคม ที่โรงเรียนมิตรมวลชน ขณะเดียวกันนักเรียนชั้น ป.3-4 จะรวมตัวกันเรียนวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ และนักเรียนชั้น ป.5-6 จะรวมกันเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ วิชาภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนไชยศรีสุข เป็นต้น ถ้าเป็นวิชารองก็เรียนที่โรงเรียนต้นสังกัด ซึ่งจากการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2553-ปัจจุบัน ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านสังคมการเรียนรู้มากขึ้น เป็นที่น่าพอใจ
          ส่วนปัญหาที่พบขึ้นก็คือการขนส่งนักเรียนไปเรียนตามรายวิชาต่าง ๆ เพราะขาดบุคลากร บางวัน ผอ.เป็นคนขับรถ นักการภารโรง ก็ต้องดูแลเด็กหลังรถ และปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งทาง สพป.กาฬสินธุ์เขต 2 จะได้หาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาดียิ่งขึ้น
 
 ...................................... สุรพล คุณภักดี / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com