FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

วันที่ 28 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 147 คน)
 
นายสุวิทย์ สุบงกฏ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ด้วยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ นับเป็นมหามงคลยิ่งอีกวาระหนึ่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ขึ้นในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่าน โดยกำหนดจัดงานพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
 
เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 86 รูป ณ บริเวณถนนข้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
 
เวลา 08.30 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล ประกอบด้วย พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
เวลา 09.00 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2555 ณ บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา ชมรม สมาคม สโมสร มูลนิธิต่าง ๆ เข้าร่วมงานเฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ในช่วงเช้าและช่วงค่ำโดยพร้อมเพรียงกัน
 
 
..............................ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว
 
   จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com