FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ มอบโล่ให้กับโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์

วันที่ 29 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 155 คน)
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลให้กับโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1, 2, 3 จำนวน 3 โรงเรียน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การสหกรณ์ขยายผลไปสู่ชุมชนและครอบครัว
          เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2555) ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 โดยมีนายสุวิทย์ สุบงกฏ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับอำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอร่องคำ ที่ได้รับรางวัลอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนต้นแบบ ปี พ.ศ.2555, มอบโล่สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2555 ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์   ได้แก่  บริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์จำกัด, บริษัทมิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด , มอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ได้แก่ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สังกัด สพป.กาฬสินธุ์เขต 1, โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา สังกัด สพป.กาฬสินธุ์เขต 2 และโรงเรียนบ้านหนองอีบุตรไพรเวทย์ สังกัด สพป.กาฬสินธุ์เขต 3
          นายสุวิทย์ สุบงกฏ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และบริษัท ที่ได้รับรางวัลและขอให้ทุกท่านรักษามาตรฐานอย่างนี้ไว้ตลอดไป สำหรับโครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้การสหกรณ์ สำหรับนักเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง คุณภาพการจัดการเรียนรู้ และการประเมินพฤติกรรมสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน ซึ่งโรงเรียนต้นแบบทั้ง 3 แห่ง ก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปพัฒนาในท้องถิ่นของตนเองต่อไป นอกจากนี้ก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีความหลากหลายเพื่อรองรับ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตด้วย
 
 .................................. ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com