FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ

วันที่ 3 ธ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 141 คน)
 
          นางวิไลลักษณ์ ศรีวณิชชากร ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดดำเนินการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ได้แก่ ผู้ขับรถ ผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2555 ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2555 ผู้ที่จะประสงจะเข้ารับการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก สามารถยื่นหลักฐานสมัครเข้ารับการอบรม ณ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนวันที่ 18 ธันวาคม 2555 พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้
          1. บัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมภาพถ่ายเอกสาร 1 แผ่น)
          2. ใบรับรองแพทย์
          3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป (ใส่เสื้อเชิ้ตสีสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด)
          4. ผู้ที่ประสงค์จะรับใบอนุญาตขับรถแบบพลาสติกไม่ต้องใช้รูปถ่ายในวันสมัครเข้ารับการอบรม
          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4382-1704 ต่อ 17 ในเวลาราชการ
 
 .............................. ยุพดี ภูมูลเมือง / ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com