FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดออกรับบริจาคโลหิตเดือนธันวาคม 2555

วันที่ 3 ธ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 114 คน)
 
นางราณี สุบงกฏ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กำหนดออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อเก็บสำรองเลือดเข้าธนาคารเลือดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ สำหรับเดือนธันวาคม 2555 กำหนดออกรับบริจาคดังนี้
          วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 ธนาคารธนชาติ สาขากาฬสินธุ์
          วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากาฬสินธุ์
          วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555 สำนักงานแขวงการทางกาฬสินธุ์
          วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555 ห้างเทสโก้โลตัส สาขากาฬสินธุ์
          วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 หอประชุมอำเภอห้วยเม็ก
          วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 หอประชุมโรงเรียนสามชัย อำเภอสามชัย
          วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 หอประชุมอำเภอนาคู
          วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
          วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 หอประชุมอำเภอฆ้องชัย
          วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 หอประชุมอำเภอกมลาไสย
          วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 หอประชุมอำเภอท่าคันโท
          วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์
          วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2555 หอประชุมอำเภอดอนจาน และ
          วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555 ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
          เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยรับบริจาคโลหิต ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. หรือสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 
 ..................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com