FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันประหยัดน้ำฝ่าวิกฤตภัยแล้งไปด้วยกันกว่าถึงฤดูฝน

วันที่ 19 ธ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 188 คน)
 
           จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้การประกอบอาชีพทำนาปรัง เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ต้องหยุดชะงัก เนื่องจากเขื่อนลำปาวมีน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรให้หยุดทำนาปรัง และเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เลี้ยงปลา และขอให้ปลูกพืชนิดที่ใช้น้ำน้อยแทน
          นายสุวิทย์ สุบงกฏ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เผยว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประสบกับวิกฤตภัยแล้งเช่นกับจังหวัดอื่น ๆ เพราะปริมาณน้ำฝนปีนี้น้อยมาก เขื่อนลำปาว ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ประชาชนได้ใช้ทำการเกษตร การประมง ทั้งหน้าฝน หน้าแล้งมาทุกปี ปีนี้มีน้ำเหลือน้อยมากไม่เพียงพอต่อการทำนาปรัง น้ำที่เหลือก็พอกับการส่งให้ในส่วนที่จำเป็นและรักษาสภาพคูเขื่อนเท่านั้น แต่ก็ยังมีเกษตรกรบางรายสูบน้ำทำนาปรังอยู่ทั้งที่ได้เตือนไปหลายครั้งแล้ว จึงกลัวว่าเมื่อถึงเวลาจะเอาผลผลิตจริง ๆ แล้วจะไม่มีน้ำสูบเข้านาและจะเสียหายขาดทุน จังหวัดก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้เพราะได้ห้ามไปแล้ว ซึ่งหากเกษตรกรจะปลูกพืชก็ขอให้เป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง พืชผัก อื่น ๆ
          ส่วนน้ำอุปโภค บริโภค นั้น ทางกระทรวงมหาดไทยกำชับอย่าให้ราษฎรขาดแคลน จังหวัดจึงได้รณรงค์ให้มีการกักเก็บน้ำทำฝายกันน้ำตามลำน้ำทั่วไปไว้ให้ทั้งคนและสัตว์ได้ใช้ได้กิน ส่วนหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ นั้นก็ได้มอบหมายให้ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจในการช่วยเหลือ และทางจังหวัดก็ได้อนุมัติงบประมาณให้อำเภอไปแล้วอำเภอละ 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือในการจัดหาน้ำให้ราษฎร ดังนั้น หากประชาชน หมู่บ้านใดขาดแคลนน้ำก็ได้ไปติดต่อกับเทศบาล หรือ อบต. หากไม่ได้ให้ไปพบนายอำเภอ หรือไม่ได้จริงก็ไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดได้ แต่ในส่วนของพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอให้ทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือกันถึงจะฝ่าฝืนผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งไปได้ จนกว่าจะถึงฤดูฝนปีหน้า
 
 ............................ สุรพล คุณภักดี / ข่าว
สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com