FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

วันที่ 18 ธ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 124 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2556 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง
          นายบัณฑิต ชนะกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ขึ้นระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2556 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 พร้อมนี้ทุกวัดในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ก็จะดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ไปพร้อม ๆ กัน
           สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ จังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มเวลา 22.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2555 นายสุวิทย์ สุบงกฏ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ อาราธนาศีล พระเทพปัญญาเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้นพระสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี เจ้าหน้าที่ลั่นระฆัง 3 จบ ประธานสงฆ์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และเวลา 01.00 น. วันที่ 1 มกราคม 2556 พระเทพปัญญาเมธี กล่าวสัมโมทนียกถา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถวายสักการะและเครื่องไทยธรรม และกล่าวอวยพรปีใหม่แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ได้ที่วัดกลาง พระอารามหลวง หรือทุกวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 .................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
50%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
50%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com