FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์เข้มสั่งตำรวจตรวจจับปรับสั่งฟ้องศาลทุกรายในกรณีเมาแล้วขับเทศกาลปีใหม่ 2556

วันที่ 18 ธ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 288 คน)
 
          นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดช่วงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 หรือ 7 วันอันตรายขึ้นในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555 – 2 มกราคม 2556 โดยให้หัวข้อหลักของการรณรงค์ว่า "ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้วางมาตรการเตรียมพร้อมรับไว้สองมาตรการหลัก คือ มาตรการทั่วไป ด้วยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้ดำเนินการไว้ 6 มาตรการ ประกอบด้วย ด้านบริหารจัดการ การบังคับใช้กฎหมาย ด้านวิศวกรรมจราจร มาตรการทางสังคม ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านแพทย์ฉุกเฉินและให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดไว้ทั้งถนนสายหลัก ถนนสายรอง มีเจ้าหน้าที่เฝ้าเวรตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง โดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดได้ให้ท้องถิ่นพิจารณาจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุด ส่วนมาตรการเน้นหนักให้เข้มงวดกวดขันพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนน เน้นหนักในการควบคุมความเร็ว การปฏิบัติตามกฎจราจร ควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเมาแล้ขับ หากพบต้องมีการเป่า หากพบว่าผิดต้องถูกจับถูกปรับและส่งฟ้องศาลทุกรายไม่มีข้อยกเว้น การส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับผู้ซ้อน ควบคุมตรวจเข้มรถกระบะที่บรรทุก ผู้โดยสารกระบะท้าย
           ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวอีกว่า การเกิดอุบัติเหตุในเทศกาลสำคัญที่ผ่านมา มักเกิดกับกลุ่มเด็ก เยาวชนและพาหนะส่วนมากเป็นรถจักรยานยนต์ และผู้ประสบเหตุมักพบจากสาเหตุเมาแล้วขับเกือบทุกราย เวลาที่เกิดจะเป็นระหว่างเวลา 5 โมงเย็นถึง 4 ทุ่ม ฉะนั้นจึงขอฝากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น พ่อแม่ผู้ปกครองได้บอกกล่าวเตือนบุตรหลานไม่ให้ออกจากบ้านหรือให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่อยากให้เทศกาลแห่งความสุขต้องกลายเป็นห้วงเวลาแห่งความทุกข์
           สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ได้กำหนดเป้าหมายไว้จำนวนการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 27 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บไม่เกิน 25 ราย และตายไม่เกิน 3 ราย
 
 ............................. สุรพล คุณภักดี / ข่าว
สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com