FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ระดมความคิดการจัดระเบียบรถรับส่งนักเรียนอย่างยั่งยืน

วันที่ 18 ธ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 139 คน)
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุข ผู้ปกครอง นักเรียน ในการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบรถรับส่งนักเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน และขอให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนรีบดำเนินการให้ถูกต้อง
           เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (18 ธันวาคม 2555) ที่ห้องดอกเกด โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฏ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดมความเห็นเกี่ยวกับการจัดระเบียบรถรับส่งนักเรียนอย่างยั่งยืนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อรวบรวมปัญหา ระดมความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา และจัดระเบียบรถรับส่งนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมนำเสนอข้อมูลให้คณะทำงานได้พิจารณา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการรับส่งนักเรียน โดยมีสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าของและพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ สาธารณสุขจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมสัมมนา
          นางวิไลลักษณ์ ศรีวณิชชากร ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้เห็นความสำคัญของปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในรถรับส่งนักเรียน ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้วยังเกิดความสะเทือนใจกับสาธารณะเนื่องจากผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นเด็กและเยาวชน ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความตั้งใจที่จะดูแลรถรับส่งนักเรียนอย่างจริงจัง เพราะจากการออกตรวจในพื้นที่ต่าง ๆ พบว่ายังมีรถรับส่งนักเรียนจำนวนมากที่ไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อได้พูดคุยกับผู้ประกอบการ คนขับรถ ก็ได้รับทราบข้อมูลหลาย ๆ ด้าน ดังนั้น การจัดสัมมนาครั้งนี้ ก็จะได้รับฟังปัญหา ความต้องการ แนวทางการแก้ไขปัญหา รถรับส่งนักเรียน จากเจ้าของรถ หรือคนขับรถ พร้อมขอให้ผู้ประกอบการที่ไม่ถูกต้องหรือถูกต้องเข้าไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่รถ เพราะสิ่งสำคัญสุดของรถรับส่งนักเรียนก็คือความปลอดภัยของนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของเรานั่นเอง ปัจจุบันพบว่ามีรถรับส่งนักเรียนที่ไปขึ้นทะเบียนขออนุญาตจำนวน 80-100 ราย แต่ก็ยังมีอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ไปดำเนินการ สามารถไปขึ้นทะเบียนขออนุญาตได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
 
................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com