FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์จัดประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2555/2556

วันที่ 21 ธ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 187 คน)
 
วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการเพาะปลูก 2555/2556 โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
          ซึ่งผลการประกวด ประเภทเกษตรรายย่อย รางวัลที่ 1 นางพิกุล ศรีโพธิ์ บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง รางวัลที่ 2 นางกลมใบ เหลือผล บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง รางวัลที่ 3 นางค่ำ โคกลือชา บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 7 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย รางวัลชมเชย นางฐิติรัตน์ ฤทธิ์โรจน์ บ้านเลขที่ 165 หมู่ที่ 4 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู ประเภทกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร รางวัลที่ 1 ศูนย์ข้าวชุมชนหนองผือ บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง รางวัลที่ 2 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโหมน บ้านเลขที่ 138 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง 
          นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า จะเห็นว่าผลการประกวดทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าวเขาวง ทั้งข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ จะได้รับรางวัลตลอด ทั้งนี้เพราะข้าวเขาวง เป็นข้าวที่มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งในการซื้อขายในตลาดทั่วไปข้าวเขาวงจะมีราคาสูงกว่าข้าวในพื้นที่อื่น ๆ และเป็นที่ต้องการของตลาดมากในปัจจุบัน
 
 ............................. สุรพล คุณภักดี / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com