FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนมกราคม 2556

วันที่ 25 ธ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 99 คน)
 
นางราณี สุบงกฎ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กำหนดออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน มกราคม 2556 ดังนี้
          8 มกราคม 2556 ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
          9 มกราคม 2556 ที่ หอประชุมอำเภอเขาวง
        10 มกราคม 2556 ที่ โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์
        11 มกราคม 2556 ที่ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
        17 มกราคม 2556 ที่ หอประชุมอำเภอสมเด็จ
        21 มกราคม 2556 ที่ หอประชุมอำเภอนามน
        28 มกราคม 2556 ที่ หอประชุมอำเภอคำม่วง
        31 มกราคม 2556 ที่ หอประชุมอำเภอหนองกุงศรี
          เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ตามวันและสถานที่ดังกล่าว หรือบริจาคได้โดยตรงที่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อเก็บสำรองเลือดไว้ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือได้รับอุบัติเหตุต่อไป
 
............................ ยุพดี ภูมูลเมือง / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com