FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 25 ธ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 246 คน)
 
          วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเข้าทำงานในอาคารใหม่ โดยมี นายประกรณ์ สุวรรณ์พรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เป็นประธาน โดยมี นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิบูลย์ ธรรมะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้พิพากษาศาลสมทบจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมทำบุญตักบาตร
          ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ เดิมยังมิได้เปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว จึงอยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2548 จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2549
          วันที่ 15 ตุลาคม 2548 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2549 เป็นต้นไป
          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ได้มีพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลบังคับเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป มีผลให้ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวซึ่งเปิดทำการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเขตอำนาจเช่นเดียวกับแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว และให้ยุบเลิกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวนั้น แล้วให้โอนบรรดาคดีที่ค้างการพิจารณาในแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวดังกล่าวไปพิจารณาพิพากษาในศาลคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จัดตั้งขึ้นแทนตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป อาคารที่ทำการถาวรตั้งอยู่ที่ ถนนกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด (ทางหลวงสาย 214) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
          ศาลเยาวชนและครอบครัว มีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีดังต่อไปนี้ คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด, คดีอาญาที่ศาลสั่งมีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาได้โอนมาตามมาตรา 97 วรรคหนึ่ง, คดีครอบครัว, คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ และ คดีอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว
 
................................. สุรพล คุณภักดี / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com