FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลโคกศรีประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงครอบครัวเด็กแว้นเด็กซิ่งป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่

วันที่ 25 ธ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 172 คน)
 
          นายประจักษ์ ภูแลขำ นายกเทศมนตรีตำบลโคกศรี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เผยว่า ในช่วงเทศกาลสำคัญๆ ทั้งปีใหม่ สงกรานต์ เทศบาลตำบลโคกศรีให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุมาก เนื่องจากพื้นที่ของเทศบาลมีถนนสายหลัก กาฬสินธุ์-ขอนแก่น เทศบาลได้มีการปฏิบัติตามนโยบายของอำเภอและจังหวัดตลอด ด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ผ่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  ในช่วง 7 วันอันตราย ได้จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และ จุดบริการผู้ใช้รถ ใช้ถนน ร่วมกับ ฝ่ายปกครองของอำเภอ ตำรวจ และสาธารณสุข ด้านการรับมือกับอุบัติเหตุหมู่ อุบัติเหตุฉุกเฉิน เทศบาลโคกศรีก็อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลยางตลาด สาขา 2 และมีหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่เร็วสำหรับนำส่งผู้ป่วยสาหัสมากเข้าสู่โรงพยาบาลในจังหวัด
          นายกเทศมนตรีตำบลโคกศรี ได้กล่าวอีกว่า การป้องกันและแก้ปัญหาเด็กแว้น เด็กซิ่งทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีรายชื่อกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้อยู่แล้ว จึงมอบหมายให้บุคคลที่เด็กหรือพ่อแม่ผู้ปกครองเคารพนับถือเชื่อฟังเข้าไปพูดไปกล่าวให้เข้าใจถึงผลเสียที่เกิดขึ้น หากเกิดอุบัติเหตุกับบุตรหลานหรือบุตรหลานทำให้เกิดอุบัติเหตุกับคนอื่น ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และเทศบาลตำบลโคกศรีมีเป้าหมายตายเป็นศูนย์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 นี้
 
 ............................. สุรพล คุณภักดี / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com