FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทสจ.กาฬสินธุ์ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.เพื่อเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 25 ธ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 167 คน)
 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการอนุรักษ์ เฝ้าระวัง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
          เมื่อบ่ายวันนี้ 25 ธันวาคม 2555 ที่ห้องประชุมชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจำนง เดชวิถี ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.จังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งที่ 1 /2556 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ทบทวนยุทธศาสตร์และวางแผนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม.จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีงบประมาณ 2556 โดยเน้นให้คณะกรรมการเครือข่าย ทสม.จังหวัดกาฬสินธุ์ จากทุกอำเภอที่เข้าร่วมประชุมทำหน้าที่ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักให้ภาคประชาชนรู้สภาพปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และสามารถกำหนดแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาเองได้ รวมถึงการกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          ด้านนายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวกับคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า ปัจจุบันป่าไม้ถูกบุกรุกในหลายรูปแบบ จึงขอฝากให้ คณะกรรมการเครือข่าย ทสม.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยการสร้างความตระหนักให้ภาคประชาชนในพื้นที่ของตนเองที่รับผิดชอบ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยเน้นให้คนและป่าไม้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลตลอดไป
 
.............................. สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com