FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งกาฬสินธุ์จัดหน่วยออกให้บริการประชาชน

วันที่ 8 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 139 คน)
 
          นางวิไลลักษณ์ ศรีวณิชชากร ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์จะจัดหน่วยออกร่วมให้บริการประชาชน ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนนิคม กุฉินารายณ์ บ้านนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ที่ 3, 4 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจะเปิดรับต่อภาษีรถเก๋ง รถตู้ รถปิคอัพ และรถจักรยานยนต์ โดยแนบหลักฐาน คือ สมุดคู่มือจดทะเบียนรถหรือภาพถ่ายฯ หลักฐานประกันภัยและใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (เฉพาะรถยนต์ที่ใช้งานมาแล้วตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป)
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4382-1034 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ
 
 ............................ ยุพดี ภูมูลเมือง / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com