FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปีการศึกษา 2556 สพม.เขต 24 ใช้ท่าคันโทวิทยาคารโมเดล พัฒนาเด็กนักเรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขได้

วันที่ 9 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 308 คน)
 
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สังกัด สพม.เขต 24 จัดห้องเรียนพิเศษสำหรับเด็กนักเรียนชั้น ม.1 ที่อ่าน เขียน คิดเลข ไม่ค่อยได้ ด้วยการเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และแทรกในวิชาอื่น ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ขณะที่ สพม.เขต 24 ย้ำปีการศึกษา 2556 เด็กนักเรียนทุกคนในสังกัดได้รับการเอาใจใส่ทุกคน
          เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 นายมรกต กลัดสอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 (สพม.เขต 24) รักษาราชการ ผอ.สพม.เขต 24 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเรียนการสอน โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัด สพม.เขต 24 ที่จัดการเรียนการสอนมีห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 28 คน ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คำนวณไม่ได้ โดยมีนายธีระ ลูกอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร คณะครู อาจารย์ คอยให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องเรียนดังกล่าวที่ได้ปรับการสอนเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และแทรกเข้าไปในวิชาอื่นด้วยหลังดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2555 ผลปรากฏว่าเด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถอ่านออก เขียนได้ คำนวณได้เป็นที่น่าพอใจ
          นายธีระ ลูกอินทร์ ผอ.โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร กล่าวว่า ปีการศึกษา 2555 มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 จำนวน 112 คน จึงได้คัดกรองโดยใช้การสอบผลปรากฏว่ามีนักเรียนจำนวน 28 คน ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คำนวณไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงได้มีการจัดห้องเรียนพิเศษสำหรับเด็กกลุ่มนี้มีครู อาจารย์ คอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เด็กมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันกรณีเด็กลาออกกลางคัน จบ ม.3 แล้วต้องอ่านได้ เขียนได้ คิดเลขได้ และดำรงชีวิตได้
          นายเจษฎา นาจันทอง รักษาการรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวว่า ก็มีการจัดครูผู้สอนเข้าไปสอนเริ่มที่มีจัดชั่วโมงเรียนเพิ่มเติมภาษาไทยจากสัปดาห์ละ 2 ชม.เป็น 5 ชม. วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเป็น 4 ชม. ส่วนวิธีการกระตุ้นให้เด็กสนใจก็จะอยู่ที่ทักษะการสอนของคุณครูแต่ละท่านยึดที่การเรียนทำให้สนุกสนาน ไม่เครียด นอกจากนี้ก็มีการแทรกการอ่าน การเขียน การคำนวณ ลงไปในวิชาอื่นด้วย
          นางอุมาพร ภูศรีโสม ครูชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า ได้นำการสอนลักษณะบันได 4 ขั้นจากบทความของ ผศ.ศิวกานต์ ปทุมสูติ มาปรับใช้ในการสอนเด็ก ซึ่งบันไดที่ 1 แจกรูป สะกดคำ ผันเสียง, บันไดที่ 2 อ่านกลุ่มคำ, บันไดที่ 3 คัดลายมือ ซึ่งจะส่งให้ผู้ปกครองเด็กด้วย และบันไดที่ 4 ให้เขียนตามคำบอก ภาคเรียนที่ 1/2555 มองเห็นพัฒนาการของลูกศิษย์แล้วก็ดีใจมากที่เห็นเขาสามารถอ่านออก เขียนได้ คำนวณได้
          เด็กชายนรากร ทับสีหา นักเรียนชั้น ม. 1/1 ห้องเรียนพิเศษ บอกว่า มาเรียนที่นี้แรก ๆ เขียน อ่าน คำนวณเลขไม่ได้ แต่พอคุณครูมาสอนวิธีการอ่าน การคิดเลข การเขียน ตนก็รู้สึกสนุกเพราะครูใจดี มีสิ่งใหม่ ๆ มาให้เสมอ จนเดี๋ยวนี้ก็สามารถบวก ลบ คูณ เลขได้เหลือเพียงหารเท่านั้นที่ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่
          ด้านนายมรกต กลัดสอาด รอง ผอ.สพม.เขต 24 รักษาราชการ ผอ.สพม.เขต 24 กล่าวว่า จากการที่เราเข้ามาเห็นโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ได้ทำห้องเรียนพิเศษขึ้นตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2555 ถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก ดังนั้น ในปีการศึกษา 2556 ที่จะมีการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ช่วงเดือนมีนาคม 2556 ก็จะให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด สพม.เขต 24 ได้คัดกรองนักเรียนที่มีลักษณะอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คำนวณไม่ได้ และจัดการเรียนการสอน โดยจะใช้โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารเป็นโมเดลต้นแบบให้กับโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อที่จะทำให้ต่อไปนี้ลูกหลานทุกคนที่มาเรียนในโรงเรียนสังกัด สพม.เขต 24 ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหนก็ตามจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีทุกคนเท่าเทียมกันโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยจะทำไปเรื่อย ๆ ไม่ใช่จบปีการศึกษา 2555 ก็ไม่ทำต่อแต่จะต้องดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง
 
 .................................. ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com