FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดใหญ่งานย่านการค้าผ้าไหม พุทราหวาน สืบสานวัฒนธรรมผู้ไทย

วันที่ 9 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 146 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมจัดงาน "ย่านการค้าผ้าไหม พุทราหวาน สืบสานวัฒนธรรมผู้ไทย ของดีกาฬสินธุ์ ประจำปี 2556” ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2556 เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีภูมิปัญหาท้องถิ่น และส่งเสริมการตลาดผ้าไหมแพรวาและพุทราหวานให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มากขึ้น
          เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ที่เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุริยัน หรือโอภาส นายอำเภอคำม่วง นายทองมี สระทอง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลโพน นายพิชัย คิวานนท์ พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวถึงความพร้อมในการจัดงานย่านการค้าผ้าไหม พุทราหวาน สืบสานวัฒนธรรมผู้ไทย ของดีกาฬสินธุ์ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2556 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเทศบาลตำบลโพน ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานราชการ ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีงามของถิ่น อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป และผลิตทางการเกษตรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มากขึ้น
          นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ประชาชนในเขตตำบลโพนเป็นชุมชนชาวผู้ไทย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะการทำนา และมีอาชีพเสริม คือ การทำสวนผลไม้ การทอผ้าไหม การเลี้ยงสัตว์ การจักสาน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีทั้งนี้จากการที่ชุมชนชาวตำบลโพนที่มีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันโดดเด่นล้ำค่า จึงพัฒนาไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์พื้นบ้านผ้าไหมแพรวาซึ่งเป็นผ้าทอที่นำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดกาฬสินธุ์ จนได้รับขนานนามว่า "ราชินีแห่งใหม่” เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงรับไว้ในโครงการศิลปาชีพพิเศษ ตั้งแต่ปี 2520 นอกจากนี้ยังมีผลผลิตทางการเกษตร คือพุทราหวาน ซึ่งเป็นที่รู้จักและสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านโพนอีกด้วย
          สำหรับการจัดงานย่านการค้าผ้าไหม พุทราหวาน สืบสานวัฒนธรรมผู้ไทยของดีกาฬสินธุ์ ประจำปี 2556ครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2556 บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมภายในงานมีการประกวดผ้าไหมแพรวา การประกวดพุทรา การประกวดธิดาแพรวาพุทราหวาน การประกวดเครื่องจักสาน การเปิดย่านการค้าผ้าไหมแพรวา พุทรา จากกลุ่มอาชีพต่างๆ การจัดนิทรรศการกระบวนการผลิตผ้าไหมแพรวา การแปรรูปพุทราหวาน หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมผู้ไทย การแสดงเดินแบบด้วยชุดผ้าไหม และการแสดงต่าง ๆ จะแสดงให้เห็นถึงศิลปะ วัฒนธรรมผู้ไทย
 
............................................ ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com