FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง

วันที่ 10 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 127 คน)
 
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่า ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 โดยได้เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือกในจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2555 จำนวน 27 จุดโดยเป็นโรงสีในพื้นที่ จำนวน 3 จุด และจุดรับจำนำนอกพื้นที่จำนวน 24 จุด และจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2555 มีจุดรับจำนำปิดจุดไปแล้วจำนวน 11จุด คงเหลือจุดรับจำนำที่ยังเปิดรับจำนำจำนวน 16 จุด
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งอีกว่า ขณะนี้ผลผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ออกสู่ตลาดน้อยลง จึงทำให้จุดรับจำนำข้าวเปลือกตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ปิดจุดรับจำนำเพิ่มเติมอีก 1 จุด คือท่าข้าว 5 ว.พาณิชย์รุ่งเรืองพืชผล ตั้งอยู่เลขที่ 258 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย โดยปิดตั้งแต่ 3 มกราคม 2556 สำหรับผลการดำเนินงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วันที่ 6 มกราคม 2556 มีเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาจำนำแล้วจำนวน 37,250 ราย ปริมาณรับจำนำทั้งหมดจำนวน 112,964,195 ตัน แยกเป็นข้าวหอมมะลิ จำนวน 82,464,227 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 5 % จำนวน 964,705 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว 10 % เมล็ดยาว จำนวน 27,535,263 ตัน ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดสั้น จำนวน 1,904,526 ตัน
 
 
 ............................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com