FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต.เปิดระบบในการขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตฯ

วันที่ 10 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 133 คน)
 
นายสญชัย ภูศรี หัวหน้างานอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับสำนักทะเบียนกลาง ได้เปิดระบบในการรับคำร้องการบันทึกข้อมูลยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เพื่อรับคำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรและเพื่อให้สามารถกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งปกติที่ตนมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านได้ โดยผู้ที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ให้ยื่นคำขอพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ชุด ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือ สำนักทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 นี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้ง โทรศัพท์หมายเลข 0 43815351
 
 
 .......................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์  ข่าว
 
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
100%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
0%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com