FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 วันที่ 12 มกราคมนี้

วันที่ 11 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 272 คน)
 
          นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 และงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2556 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สู่สาธารณชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ มีความสุข และตระหนักในหน้าที่ของตนเอง  โดยในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ขบวนพาเหรดของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทั้ง 4 โรงเรียน เคลื่อนไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนเข้าสู่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เวลา 09.09 น. เป็นพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่นประเภทต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2554 อ่านสารวันเด็กแห่งชาติของ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดังนั้น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมร่วมเล่นเกมส์ต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิ
 
 ........................ ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com