FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.กาฬสินธุ์จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556

วันที่ 11 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 121 คน)
 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่อเปิดให้โอกาสให้เด็กป่วยที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เด็กพิเศษ ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พร้อมนี้ได้มีการแจกของขวัญให้กับเด็ก ๆ การแสดงของเด็กออทิสติกด้วย

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (11 มกราคม 2556) ที่บริเวณตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายแพทย์บรรพจน์ สุวรรณชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ซึ่งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กป่วยที่เข้ามารับการรักษาตัว เด็กพิเศษได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง โอกาสนี้นายแพทย์บรรพจน์ สุวรรณชาติ ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับเด็กที่มีจิตอาสาทำงานร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และมอบของขวัญ รางวัลแก่เด็กที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

แพทย์หญิงนภาพร โชติช่วงนิรันดร์ กล่าวว่า เนื่องในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่อยากทำ อยากรู้ และสามารถตัดสินใจได้ว่าสิ่งไหนถูก ผิด อันจะนำไปสู่การพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ดังคำขวัญของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ว่า "รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน” โดยจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยมีกิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กออทิสติก เด็กปกติ การจับรางวัลของขวัญ เช่น ตุ๊กตา ของเล่น และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมจัดประกวดหนูน้อยสุขภาพดี ประจำปี 2556 ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ และผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก
 
 
 
..............................................ดวงใจ หงษ์จันทร์  ข่าว/ภาพ
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com