FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 12 เข้ม ตรวจติดตามการดำเนินโครงการเด่นของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 11 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 119 คน)
 
วันนี้ (11 ม.ค.56) ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นางวนิดา สักการโกศล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการ เขต 12 และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ โครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ,โครงการรับจำนำข้าวเปลือก และโครงการประชาสัมพันธ์การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ารับการตรวจเยี่ยมและชี้แจงการดำเนินงานครบทุกหน่วยงาน

ทั้งนี้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 12ได้ทราบว่า พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ประสบปัญหาภัยแล้งมาหลายเดือนแล้งและทุกภาคส่วนต่างได้เร่งแก้ไขปัญหา เช่นบริหารจัดการการปล่อยน้ำแบบวันต่อวัน, ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด และสั่งห้ามทำนาปรังในทุกพื้นที่ หากเกิดความเสียหายจะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ ซึ่งคาดว่าน้ำต้นทุนที่เหลืออยู่ในขณะนี้จะพอบริหารจัดการให้เป็นน้ำดื่มน้ำใช้ได้จนถึงประมาณ 6 เดือน ในส่วนของการรับจำนำข้าวนั้นขณะนี้ได้มีการปิดจุดรับจำนำไปแล้ว 14 จุด ยังเหลือ 16 จุด เนื่องจากปริมาณข้าวเข้ารับจำนำลดน้อยลงมากแล้วรับจำนำข้าวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ยังไม่พบปัญหารุนแรงใดๆ สำหรับการประชาสัมพันธ์ การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนั้น ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีการตื่นตัวกันมาก คาดว่าในปี 2558 ชาวกาฬสินธุ์คงจะตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี

จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจอ่างเก็บน้ำ วังลิ้นฟ้า บ้านโนนศิลาอาด ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนเดินทางกลับ


..........................................................วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ภาพ
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต