FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เตรียมพร้อมบุคลากรด้านการศึกษาพัฒนารับประชาคมอาเซียน

วันที่ 12 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 141 คน)
 
ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้เผยว่า จากการที่ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ จะได้รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปลายปี พ.ศ.2558 ซึ่งจากหลายสำนักข่าวและหลายองค์กรมองว่า ด้านการศึกษาประเทศไทยยังด้อยกว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนหลายประเทศ ทั้งด้านภาษา และด้านความรู้ความเข้าใจ ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งต่อไปหากเราไม่พัฒนา หรือปรับปรุงแล้วประเทศไทยอาจเสียเปรียบ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องนี้มากโดยเฉพาะภาษาทั้งภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลาง ภาษาเพื่อนบ้าน ที่จำเป็นในการสื่อสาร สำนักงานเขตฯ จึงได้จัดให้มีหลักสูตรอบรมครูผู้สอนภาษาโดยเฉพาะ ในส่วนของระดับประถมศึกษาขอเพียงมีการสื่อสารได้ในเบื้องต้นก็ถือว่าดีมากแล้ว และอีกอย่างในด้านศิลปวัฒนธรรม อาหารการกิน เอกลักษณะของชาติต่าง ๆ ทั้งดอกไม้ประจำชาติ การแต่งกายประจำชาติ เด็กสมควรต้องรู้ ดังนั้น จึงขอให้ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้ถ่ายทอดให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
..............................สุรพล คุณภักดี/ข่าว อัสนี พงษ์พันนา/ภาพ
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com