FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชาวกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเททองหล่อสร้างรูปเคารพองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

วันที่ 14 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 229 คน)
 
เวลา 17.00 น. วานนี้ (13 มกราคม 2556) นางบุญรื่น ศรีธเรศ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเททองหล่อสร้างรูปเคารพโพธิ์สัตว์กวนอิม โดยมีหัวหนาส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธี ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์

ร.ต.ท.เชาวรินทร์ ลัทธศักดิ์ศิริ นายกสมาคมวัฒนธรรมวิถีพุทธไทยจีน 2008 ประธานโครงการก่อสร้างเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในโลกสูง 84 เมตร กล่าวว่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่โครงการสร้างรูปเคารพจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้มีการหล่อองค์ต้นแบบขนาดความสูง 2.10 เมตร แล้วเสร็จ และจากองค์ต้นแบบได้ถูกนำไปขยายใหญ่ 40 เท่า ซึ่งจะเริ่มทำการเททองหล่อส่วนต่าง ๆ เป็นชิ้นและนำไปประกอบเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม ขนาดความสูง 84 เมตร โดยเริ่มต้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงประกอบพิธี เป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 และเคลื่อนย้ายประกอบพิธีเททองหล่อในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จนครบ 77 จังหวัด และประเทศเพื่อนบ้านอีก 7 จังหวัด ได้แก่ ประเทศจีน, พม่า, ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา, มาเลเซีย, สิงคโปร์ ในโอกาสนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ทำการเททองหล่อเป็นจังหวัดลำดับที่ 26

และเมื่อการเททองหล่อส่วนต่าง ๆ ของเจ้าแม่กวนอิมแล้วเสร็จ จะจัดการประกอบ ณ ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ในปี พ.ศ.2559
 


..............................วิภาดา รัตนโรจนา/ข่าว อัสนี พงษ์พันนา/ภาพ
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com