FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ เตรียมเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้งเข้าแผนพัฒนาอำเภอ 3 ปี

วันที่ 14 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 212 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เทศบาลตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง เสนอโครงการขุดลอกคลองหนองน้ำและลำห้วย เข้าแผนพัฒนาระดับอำเภอ 3 ปี  เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในฤดูแล้ง
          นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำบริการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัดออกไปให้บริการพี่น้องประชาชนที่โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ บ้านนิคมหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอีบุตร  อำเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์   ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ซึ่งกำนันตำบลหนองอีบุตร ได้รายงานสภาพปัญหาของพื้นที่ว่ามีปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในฤดูแล้ง เนื่องจากแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 6 แห่ง  คือ  หนองนาแซง หนองสามขา  หนองหัวช้าง  หนองทับ  หนองกุดฮี  หนองหลุมใต้  และ 2 ลำห้วย คือ ลำห้วยสะทดและลำห้วยหลัว ซึ่งแหล่งน้ำดังกล่าวปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นเก็บกักน้ำได้น้อย มีการบุกรุกพื้นที่เพื่อทำการเกษตร นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านที่อยู่นอกเขตชลประทานยังขาดแคลนแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ซึ่งทางเทศบาลตำบลหนองอีบุตร ได้สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ทราบมาว่ากรมชลประทานได้ทำการถ่ายโอนภารกิจโครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยโครงการขุดลอกหนองนาแซง หนองสามขา หนองหัวช้าง หนองทับ หนองกุดฮี หนองหลุมใต้และลำห้วยสะทดเป็นโครงการที่ยังไม่มีแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงให้ทางเทศบาลตำบลหนองอีบุตรเสนอความต้องการไปยังคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับอำเภอเพื่อคัดเลือกโครงการเสนอบรรจุเข้าแผนพัฒนา 3 ปี ส่วนการขุดลอกลำห้วยหลัวนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้บรรจุเข้าโครงการ 3 ปี และจะดำเนินโครงการดังกล่าวในปีต่อไป
          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า ส่วนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ฝุ่นละอองและการจราจร เนื่องจากเส้นทางคมนาคมในตำบลหนองอีบุตรยังเป็นถนนลูกรังคิดแล้วเป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งจากการตรวจสอบของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าเป็นเส้นทางสาขาย่อยอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองอีบุตร ดังนั้น จึงต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทางสำนักงานทางหลวงชนบทยินดีให้การสนับสนุนทางวิชาการ การสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และการก่อสร้างอย่างเต็มที่
 
 ....................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com