FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ เผยเขื่อนลำปาวเน้นการรักษาระบบน้ำในแหล่งน้ำประปา เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก

วันที่ 14 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 161 คน)
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ระบุเขื่อนลำปาวจะเน้นการปล่อยน้ำเพื่อรักษาระบบน้ำในแหล่งน้ำเพื่อการผลิตน้ำในการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก กรณีเกษตรกรลักลอบสูบน้ำเพื่อทำนาปรังจะได้มีมาตรการในการลงโทษต่อไปเนื่องจากทางจังหวัดได้ประกาศเตือนงดการทำนาปรังแล้ว
          นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำของจังหวัดกาฬสินธุ์ในปีนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงของปริมาณน้ำในเขื่อนน้ำลำปาวมีน้อยมาก ขณะนี้มีน้ำที่สามารถใช้ได้ 4-5 เดือนข้างหน้าเพียงประมาณ 200 ล้านลูกบาศก์เมตร ในแต่ละวันต้องปล่อยน้ำเพื่อรักษาระบบ คู คลอง จำนวน 138 แห่ง ประมาณวันละ 400,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกษตรกรสามารถปลูกพืชระยะสั้นได้ไม่มีปัญหา แต่เกษตรกรผู้ที่ยังฝืนทำนาปรัง ซึ่งต้องใช้น้ำมาก และยังมีการลักลอบสูบน้ำไปทำนาปรังด้วยถือว่าน่าห่วงมาก ส่วนระบบน้ำประปายังคงมีปริมาณน้ำเพียงพอ ไม่ขาดแคลน จากแหล่งเก็บกักน้ำผลิตน้ำประปา ห้วยสีทน อ่างเก็บน้ำหนองหมาจอก อำเภอกมลาไสย และอำเภอร่องคำ พี่น้องประชาชนสบายใจได้เรื่องของน้ำประปาจะมีใช้เพียงพออย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังได้หารือกับผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับแหล่งเก็บกักน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาทุกแห่งต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ต้องไม่เสียหาย ปริมาณน้ำดิบต้องมีเพียงพอหากไม่เพียงพอจะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนลำปาวส่งเข้าไปยังพื้นที่กักเก็บน้ำแหล่งน้ำประปาดิบและเมื่อปล่อยน้ำเต็มแหล่งกักเก็บแล้วจะทำการปิดการปล่อยน้ำจากเขื่อนลำปาวทันที ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังไม่เชื่อกับประกาศเตือนของทางจังหวัดที่ให้งดทำนาปรัง และไม่สามารถเรียกร้องการชดเชยใด ๆ ได้
          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า กรณีของผู้ลักลอบสูบน้ำไปทำนาปรัง ในขณะนี้ยังไม่มีมาตรการในการลงโทษแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่ถึงภาวะวิกฤติแต่คาดว่าอีกประมาณ 3 เดือน หากยังมีการลักลอบอาจจะถึงขั้นวิกฤติได้ ซึ่งในเรื่องนี้ได้มอบหมายให้นายอำเภอในแต่ละพื้นที่ตักเตือนแต่หากเกษตรกรยังไม่ปฏิบัติตามก็จะมีมาตรการบางอย่างสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตามก็ขอฝากวิงวอนถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ช่วยกันประหยัดน้ำ หากพื้นที่ใดขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หากไม่ได้รับความสะดวกให้ติดต่อที่นายอำเภอและนอกจากนั้นยังสามารถแจ้งมายังผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้โดยตรงอีกทางหนึ่งด้วย
 
........................................ ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com