FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาคีการพัฒนาผู้ไท จัดการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ผู้ไท สายสัมพันธ์ที่มั่นยืน”

วันที่ 1 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 162 คน)
 
ภาคีการพัฒนาผู้ไท จัดการประกวดภาพถ่าย ภาพเล่าเรื่อง "ผู้ไท สายสัมพันธ์ที่มั่นยืน” ในงานผู้ไทนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐- ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนุกูล แก่นจันทร์ โทรศัพท์ ๐๘๓ – ๓๓๕๘๘๘๓ คุณดารุณี สุดาอิ้ง โทรศัพท์ ๐๘๘ – ๕๖๔๒๕๔๒ ,๐๘๘-๐๕๗๒๑๗๗
          นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง ผู้ประสานงานชมรมคนถ่ายภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยเทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง ร่วมกับเทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ เครือข่ายผู้ไทนานาชาติ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานผู้ไทนานาชาติครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการฟื้นฟู สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท ซึ่งกิจกรรมในวันที่ 8 มีนาคม 2556 การลงข่วงเข็นฝ้าย ณ เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ และวันที่ 9-10 มีนาคม 2556 กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวผู้ไท ที่เทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการจัดงานผู้ไทนานาชาติ ครั้งที่ 2 ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ภาคีการพัฒนาผู้ไท ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง, เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์, ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น, บริษัทในเครือ แอพด้ากรุ๊ป จำกัด, กลุ่มสห+ภาพ (Foto+United) และชมรมคนถ่ายภาพกาฬสินธุ์ (Kalasin Photo Club) ได้จัดการประกวดภาพถ่าย ภาพเล่าเรื่อง "ผู้ไท สายสัมพันธ์ที่มั่นยืน” นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง กล่าวอีกว่า สำหรับภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมภายในงานผู้ไทนานาชาติครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ เทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมผู้ไทลงช่วงเข็นฝ้าย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวผู้ไท เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2556 เท่านั้น ภาพถ่ายทุกภาพต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเท่านั้น ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า ๖ ล้านพิกเซล โดยพิมพ์ภาพสีขนาด ๘ x ๑๒ นิ้ว ติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีดำขนาด ๑๐ x ๑๔ นิ้ว กรอกชื่อผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์ เลขที่ภาพ ชื่อภาพ ให้ครบถ้วน ติดไว้ด้านหลังแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ส่งพร้อม Digital File Format jpeg ที่มีคุณสมบัติ High Resolution (ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ dpi) บันทึกลงบนแผ่น CD พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลผู้ถ่ายลงบนแผ่น CD ทั้งหมดให้บรรจุลงในซองใส่เอกสารสำน้ำตาลพร้อมปิดผนึก สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ท่านละไม่เกิน ๕ ภาพ ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตัวเองได้ที่ บ้านชีวาศิลป์ มหาวิทยาลัยของแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า(ประกวดภาพถ่าย) ตั้งแต่วันที่ 10-20มีนาคม 2556 หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ รางวัลชนะเลิศเงินสด 5,000.-บาท พร้อมโล่เกียติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000.-บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000.-บาท หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนุกูล แก่นจันทร์ โทรศัพท์ ๐๘๓ – ๓๓๕๘๘๘๓ คุณดารุณี สุดาอิ้ง โทรศัพท์ ๐๘๘ – ๕๖๔๒๕๔๒ ,๐๘๘-๐๕๗๒๑๗๗
 
 ………………………………. ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com