FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนชาวกาฬสินธุ์ชมการแสดงโขนในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2556

วันที่ 5 มี.ค. 2556 )
 
          นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่าตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดงานงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2556 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 – 10 มีนาคม 2556 และโอกาสนี้สำนักศิลปกรที่ 10 ร้อยเอ็ด จะนำการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ มาแสดงให้ประชาชนได้ชมฟรี ในวันที่ 5 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์
          ทั้งนี้โขนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่หาดูได้ยาก เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีความสง่างาม อลังการและอ่อนช้อย มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โขนเป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนง ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีหน้าที่หลักในการสืบทอดการฝึกหัดโขน และกรมศิลปากร มีหน้าที่ในการจัดการแสดง จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมการแสดงโขน จากกรมศิลปกร ตามวันเวลาดังกล่าว
 
 .................................... วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com