FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์และคปสอ.เมือง ดอนจานลงนามความร่วมมือการพัฒนางานสาธารณสุขกับ อปท.

วันที่ 6 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 123 คน)
 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกับ คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ และดอนจาน ลงนามความร่วมมือการพัฒนางานสาธารณสุข กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 2 อำเภอ เพื่อสนองยุทธศาสตร์จังหวัดให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี เมื่อเช้าวันนี้ 6 มีนาคม 2556 ที่ห้องประชุมเปรื่องอนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายแพทย์สมอาจ ตั้งเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนางานสาธารณสุขระหว่างคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ หรือ คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ คปสอ.ดอนจาน และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์และอำเภอดอนจาน เพื่อสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อสนองยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี และรายได้ดีโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กล่าวว่า การลงนามความร่วมการพัฒนางานสาธารณสุขในครั้งนี้จะเน้นให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันเข้าไปส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคต่างๆแก่ประชาชน และจะร่วมกันพัฒนางานการให้บริการรักษาโรคที่รวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนตามยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี และรายได้ดีด้วย
 
 
...............................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ภาพ
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com