FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์และคปสอ.เมือง ดอนจานลงนามความร่วมมือการพัฒนางานสาธารณสุขกับ อปท.

วันที่ 6 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 123 คน)
 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกับ คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ และดอนจาน ลงนามความร่วมมือการพัฒนางานสาธารณสุข กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 2 อำเภอ เพื่อสนองยุทธศาสตร์จังหวัดให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี เมื่อเช้าวันนี้ 6 มีนาคม 2556 ที่ห้องประชุมเปรื่องอนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายแพทย์สมอาจ ตั้งเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนางานสาธารณสุขระหว่างคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ หรือ คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ คปสอ.ดอนจาน และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์และอำเภอดอนจาน เพื่อสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อสนองยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี และรายได้ดีโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กล่าวว่า การลงนามความร่วมการพัฒนางานสาธารณสุขในครั้งนี้จะเน้นให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันเข้าไปส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคต่างๆแก่ประชาชน และจะร่วมกันพัฒนางานการให้บริการรักษาโรคที่รวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนตามยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี และรายได้ดีด้วย
 
 
...............................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ภาพ
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมีนาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com