FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.เขื่อนลำปาว ขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและประหยัดเนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนลดน้อยลงทุกวัน

วันที่ 6 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 119 คน)
 
นายปิยปัญญา ภู่ขวัญเมือง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว แจ้งว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ล่าสุดมียอดเก็บกักน้ำที่ 268.0 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำก้นอ่างที่ใช้การไม่ได้ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณที่ใช้การได้เพียง 168.0 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 13.54 จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรและประชาชนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและประหยัดเนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างลดน้องลงทุกวัน โดยระดับที่สะพานข้ามลำน้ำปาว อำเภอกมลาไสยลดลง 11 เซนติเมตรเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน และระดับน้ำที่สะพานข้ามลำน้ำปาว อำเภอร่องคำลดลงจากสัปดาห์ก่อน 10 เซนติเมตร
 
 
 ..........................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com