FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.เขื่อนลำปาว ขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและประหยัดเนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนลดน้อยลงทุกวัน

วันที่ 6 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 119 คน)
 
นายปิยปัญญา ภู่ขวัญเมือง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว แจ้งว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ล่าสุดมียอดเก็บกักน้ำที่ 268.0 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำก้นอ่างที่ใช้การไม่ได้ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณที่ใช้การได้เพียง 168.0 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 13.54 จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรและประชาชนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและประหยัดเนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างลดน้องลงทุกวัน โดยระดับที่สะพานข้ามลำน้ำปาว อำเภอกมลาไสยลดลง 11 เซนติเมตรเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน และระดับน้ำที่สะพานข้ามลำน้ำปาว อำเภอร่องคำลดลงจากสัปดาห์ก่อน 10 เซนติเมตร
 
 
 ..........................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมีนาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com